آخرین اخبار و رویداد ها

زنگنه: هر کاری برای ایجاد دانشگاه نفت می کنم.

بیژن نامدار زنگنه در جلسه شورای اداری سرخس گفت: سرخس یک موقعیت استثنایی دارد. دارای انرژی زیاد است از جمله واردات گاز ترکمنستان، راه های دسترسی به آسیای میانه، بازار بزرگ مصرف در مشهد منطقه ویژه اقتصادی برای اجرای پروژه های بزرگ و آب فراوان نسبت

ادامه مطلب
روس ها برای خرید مواد غذایی به ایران سفر کردند.

به گزارش تسنیم، در چند وقت گذشته هیآت های تجاری مختلفی در راستای بررسی حجم تبادل تجاری ایران و روسیه و خرید میوه و مواد غذایی از روسیه به ایران سفر کرده اند

ادامه مطلب